Slovenské konceptuální umění v kontextu světového dění

admin Uncategorized

Slovenské konceptuální umění je v dějinách slovenského umění jediným uměleckým hnutím, kdy umělci nereagovali na dění ve světě umění, kopírovali nebo ho dotvářeli, ale sami byli tvůrci aktuálního světového uměleckého dění. Slovenské konceptuální umění bylo ve světovém kontextu velmi aktuálním a inovativním, mělo ale bohužel stíženou komunikaci se zbytkem světa skrze těžce prostupnou železnou oponu.
Autor námětu, Boris Kršňák, se věnuje slovenskému konceptuálnímu umění téměř 20 let. Zná tvorbu a díla většiny autorů působících v té době, organizoval již několik desítek výstav na Slovensku a v České republice.


VÍCE O PROJEKTU