Buď ArtBe!

admin TV pořady, Připravujeme

Nová výběrová platforma toho nejlepšího z české a slovenské tvorby – ArtBe – život je umění Z tohoto pocitu, životního stylu vyšlo ArtBe, výběrové česko-slovenské tržiště skvělého designu, nápadů, značek a tvorby v nejrůznějších kategoriích od Módy po Dobroty. ArtBe navazuje na velmi úspěšné prodejní platformy jako je český Fler.cz nebo slovenské Sashe.sk. ArtBe jde ale dál. Svolává na jedno …

Celnice

admin TV pořady

Tvůrci cyklu Celnice se dvacet let po rozpadu československé federace zamýšlejí nad identitou a perspektivou nástupců společného státu. Záměrně se vyhýbají mapování historie samostatného Česka a Slovenska. Odkrývají současnost, kterou události staré dvě desetiletí výrazně ovlivnily. Jakou perspektivu mají dva rozdělené národy v Evropě? Jak se vede lidem v bývalém společném státě? Které problémy máme společné? Kde se žije lépe? ...

Hovory o Evropě

admin TV pořady

(Pavel Svoboda a jeho hosté) Hlavním záměrem této televizní série rozhovorů, talkshow, bylo informovat českou veřejnost o evropských otázkách a přiblížit jí tak složité souvislosti současné Evropy. Pavel Svoboda s nebývalou otevřeností pokládá otázky velkým českým osobnostem evropského formátu, které aktivně formují dění doma i v zahraničí. Na témata bezpečnosti, zbrojení, ekonomiky, morálky i praktického fungování Evropského parlamentu odpovídají ekonom ...

Moudré podnikání žen

admin Dokumentární film

Dokument zachycuje průběh projektu Moudré podnikání žen, který byl realizován v letech 2012 až 2013. Očima vybraných žen sledujeme jejich cestu v novém podnikání a to, jakým způsobem jsou schopny do něj vnášet principy moudrého podnikání. Zabýváme se také tím, jaký dopad má jejich účast v projektu na osobní vztahy a regionální souvislosti jejich podnikání. V dokumentu se setkáme s ...

Slovenské konceptuální umění v kontextu světového dění

admin Připravujeme

Slovenské konceptuální umění je v dějinách slovenského umění jediným uměleckým hnutím, kdy umělci nereagovali na dění ve světě umění, kopírovali nebo ho dotvářeli, ale sami byli tvůrci aktuálního světového uměleckého dění. Slovenské konceptuální umění bylo ve světovém kontextu velmi aktuálním a inovativním, mělo ale bohužel stíženou komunikaci se zbytkem světa skrze těžce prostupnou železnou oponu. Autor námětu, Boris Kršňák, se ...

Nový život

admin Připravujeme

Nádherná norská příroda, masokombinát blízko malebného jezera a v něm trvale zaměstnaných 300 Slováků. Většina z nich pochází z Oravy a ze své země odešli kvůli nedostatku pracovních míst. Někteří si tady koupili domy a auta, jiní mají stále své rodiny na Slovensku, ale aby je uživili, byli nuceni odjet pracovat do zahraničí. Ti první jsem začali přicházet už po ...

Malý zúrivý robinson

admin Dokumentární film

Neobvyklý portrét tragicky zesnulého básníka Joža Urbana, který během svého krátkého života dokázal svojí tvorbou ovlivnit společenské a kulturní dění na Slovensku. On sám byl především bohém a rebel, viděl ale dál než jeho souputníci. Jeho život byl životem neuchopitelného bouřliváka. Utápěl se v láskách, touhách a vášních, ale zároveň byl precizním autorem, jasným v argumentech a názorech. Film je ...

Miesto lietajúcich slov

admin Dokumentární film

Dokumentární film mapuje osudy účastníků jednoho zajímavého projektu – literárního klubu ve Zvolenu. Klub začal fungovat začátkem 90. let minulého století pod záštitou tehdejšího osvětového střediska ve Zvolenu, v klubovně Zvolenského zámku. Už první setkání šokovalo Andreja Turčana, známého divadelního a rozhlasového režiséra, který se stal stmelující osobností tohoto spolku, počtem přítomných autorů a jejich úrovní nesentimentální konkrétní tvorby. Od ...