Maly_velky_clovek

Malý velký člověk

admin Uncategorized

Film sleduje střet dětského a dospěláckého světa, setkání jejich struktur přemýšlení a struktur vnímání skrze téma výchovy dětí. Zaměřuje se na školství a výchovu a snaží se odkrýt podstatu systému, který děti socializuje a svým způsobem ohýbá do stavu schopnosti přijímat statut quo jako neměnný. Při přípravě filmu vycházíme ze zkušeností z vlastního rodičovství, vlastních aktivit – debat, pozorování, testování – při budování lesní školky, komunitní školky a lesní školy. Také pracujeme se zkušeností, kterou jsme udělali při práci reportážích pro společnost EDU-in v rámci projektu Extra třída, kdy jsme měli možnost pracovat na šesti základních školách po celé republice, mluvit s dětmi a pozorovat učitelky při práci.


VÍCE O PROJEKTU