Maly_velky_clovek

Malý velký člověk

admin Uncategorized

Film sleduje střet dětského a dospěláckého světa, setkání jejich struktur přemýšlení a struktur vnímání skrze téma výchovy dětí. Zaměřuje se na školství a výchovu a snaží se odkrýt podstatu systému, který děti socializuje a svým způsobem ohýbá do stavu schopnosti přijímat statut quo jako neměnný. Při přípravě filmu vycházíme ze zkušeností z vlastního rodičovství, vlastních aktivit – debat, pozorování, testování ...
slovenske koncept1

Slovenské konceptuální umění v kontextu světového dění

admin Uncategorized

Slovenské konceptuální umění je v dějinách slovenského umění jediným uměleckým hnutím, kdy umělci nereagovali na dění ve světě umění, kopírovali nebo ho dotvářeli, ale sami byli tvůrci aktuálního světového uměleckého dění. Slovenské konceptuální umění bylo ve světovém kontextu velmi aktuálním a inovativním, mělo ale bohužel stíženou komunikaci se zbytkem světa skrze těžce prostupnou železnou oponu. Autor námětu, Boris Kršňák, se ...
uvodni_foto

Nový život

admin Uncategorized

Nádherná norská příroda, masokombinát blízko malebného jezera a v něm trvale zaměstnaných 300 Slováků. Většina z nich pochází z Oravy a ze své země odešli kvůli nedostatku pracovních míst. Někteří si tady koupili domy a auta, jiní mají stále své rodiny na Slovensku, ale aby je uživili, byli nuceni odjet pracovat do zahraničí. Ti první jsem začali přicházet už po ...